Poznaj speakera - Jacques Rupnik

Jacques Rupnik

Jacques Rupnik

SciencesPo Center for International Studies

Jacques Rupnik

SciencesPo Center for International Studies

BIO

Jacques Rupnik był doradcą prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Havla (1990-1992), z którym następnie kontynuował współpracę. Członek zarządu biblioteki prezydenckiej Vaclava Havla w Pradze.
Wśród różnych zajmowanych stanowisk był doradcą Komisji Europejskiej (2007-2010); członkiem komitetu naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze (1998-2007), członkiem zarządu Instytutu Sprawiedliwości Historycznej i Pojednania w Hadze (2010-2017), członkiem zarządu Europejskiego Partnerstwa na rzecz Demokracji w Brukseli (2008-2013), członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Forum Studiów nad Demokracją w Waszyngtonie (od 2013). Rupnik był również profesorem wizytującym na europejskich uniwersytetach oraz na Wydziale Rządowym Uniwersytetu Harvarda (2006).

Jacques Rupnik opublikował liczne książki i artykuły naukowe, w tym „The Other Europe” (1989), która została przetłumaczona na kilkanaście języków, a w brytyjskiej telewizji towarzyszyła sześciogodzinnemu filmowi dokumentalnemu o powojennej Europie Wschodniej. Pozostałe publikacje Rupnika obejmują „Histoire du Parti communiste tchécoslovaque” (1981), „Le Nouveau Continent” (z D. Moisi, 1991), „L’Europe des Vingt-Cinq” (z Ch. Lequesne, 2004), ponadto redagował takie tomy jak „Totalitarismus” (1984), „Czech and Slovak Roads to the European Union” (2003), „International Perspectives on the Balkans” (2003), „Les Banlieues de l’Europe, les politiques de voisinage de l’UE” (2007), „The Western Balkans and the EU: 'the hour of Europe’” (2011), „1989 as a Political World Event Democracy, Europe and the New International System in the Age of Globalization” ze wstępem Vaclava Havla (2013), „Géopolitique de la démocratisation, l’UE et ses voisinages” (2014), „Europe at the Crossroads: Democracy, Neighbourhoods, Migrations” (2018), „Senza Il Muro, Le due Europe dopo il crollo del communismo” (Donzelli, 2019).