Poznaj speakera - François Heisbourg

François Heisbourg

François Heisbourg

The International Institute for Strategic Studies

François Heisbourg

The International Institute for Strategic Studies

BIO

François Heisbourg jest starszym doradcą ds. Europy w IISS, a także specjalnym doradcą w paryskiej Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).

Podczas swojej wybitnej kariery François pracował w rządzie, przemyśle i środowisku akademickim. Wniósł znaczący wkład w kształtowanie francuskiej polityki obronnej, w tym w białą księgę z 2006 r. „La France face au terrorisme”, a także w białe księgi dotyczące obronności i bezpieczeństwa narodowego pod rządami prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego w latach 2007-2008 i prezydenta François Hollande’a w latach 2012-2013. Zasiadał również w organach doradczych Międzynarodowej Komisji ds. Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej i Rozbrojenia, Międzynarodowej Komisji ds.

W latach 2002-2018 był przewodniczącym IISS, a w latach 1998-2018 przewodniczył Radzie Fundacji Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2015-17 był stypendystą Richarda von Weizsäckera w Akademii Boscha w Berlinie.

Jest autorem obszernych publikacji na temat obronności i bezpieczeństwa oraz częstym współpracownikiem mediów specjalistycznych i głównego nurtu. Jego najnowszą publikacją są wspomnienia historyczne Cet étrange nazi qui sauva mon père (Editions Stock, 2019).