Poznaj speakera - Martin Vetterli

Martin Vetterli

Martin Vetterli

EPFL

Martin Vetterli

EPFL

  

BIO

Martin Vetterli został mianowany prezesem EPFL przez Radę Federalną po procesie selekcji przeprowadzonym przez zarząd ETH, który jednogłośnie go nominował. Profesor Vetterli urodził się 4 października 1957 r. w Solothurn i uzyskał wykształcenie podstawowe i średnie w kantonie Neuchâtel. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej na ETH Zurich (ETHZ) w 1981 roku, tytuł magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie Stanforda w 1982 roku oraz tytuł doktora na EPFL w 1986 roku.

Profesor Vetterli wykładał na Uniwersytecie Columbia jako asystent, a następnie profesor nadzwyczajny. Następnie został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Nauk Komputerowych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, po czym powrócił do EPFL jako profesor zwyczajny w wieku 38 lat. Wykładał również na ETHZ i Uniwersytecie Stanforda.

Profesor Vetterli zdobył wiele krajowych i międzynarodowych nagród za swoje badania w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i matematyki stosowanej, w tym National Latsis Prize w 1996 roku. Jest członkiem Association for Computing Machinery i Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz członkiem US National Academy of Engineering. Opublikował ponad 170 artykułów i trzy prace referencyjne.

Prace profesora Vetterli nad teorią falek, które są wykorzystywane w przetwarzaniu sygnałów, są uważane przez jego kolegów za niezwykle ważne, a jego obszary specjalizacji, w tym kompresja obrazu i wideo oraz samoorganizujące się systemy komunikacyjne, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych technologii informacyjnych.

Jako dyrektor założyciel Krajowego Centrum Kompetencji w Badaniach nad Mobilnymi Systemami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi, profesor Vetterli jest zagorzałym zwolennikiem badań transdyscyplinarnych. Profesor Vetterli zna EPFL od podszewki. Sam jest absolwentem EPFL, rozpoczął nauczanie w szkole w 1995 roku, był wiceprezesem ds. międzynarodowych, a następnie ds. instytucjonalnych w latach 2004-2011, a w latach 2011-2012 pełnił funkcję dziekana Szkoły Nauk Komputerowych i Komunikacyjnych.

Oprócz pełnienia funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Badawczej Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki, którą pełnił w latach 2013-2016, od 1995 r. kieruje Laboratorium Komunikacji Audiowizualnej EPFL (LCAV). Profesor Vetterli wspierał ponad 60 studentów w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych w ich pracy doktorskiej i stara się śledzić ich udane kariery, czy to w świecie akademickim, czy biznesowym.

Jest autorem około 50 patentów, z których niektóre były podstawą start-upów wywodzących się z jego laboratorium, takich jak Dartfish i Illusonic, podczas gdy inne zostały sprzedane (np. Qualcomm) jako udane przykłady transferu technologii. Aktywnie zachęca młodych naukowców do wprowadzania na rynek wyników swojej pracy.