Poznaj speakera - Kamil Majczak

Kamil Majczak

Kamil Majczak

Ciech SA

Kamil Majczak

Ciech SA

BIO

Od 27 maja 2023 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A., a, wcześniej, od czerwca 2022, roku pełnił funkcję Członka Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnego za strategię i transformację biznesową. Z Grupą CIECH związany od 2018 roku, gdy objął stanowisko Dyrektora Działu Strategii w CIECH S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy.

W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice, a od niedawna jest także Członkiem Zarządu CIECH Ventures, spółki skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi nowoczesne technologie, związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem.

Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w CIECH należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, a ponadto koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu CIECH Żywice za 160 mln zł w 2021 roku.