Poznaj speakera - Piotr Krupa

Piotr Krupa

Piotr Krupa

Kruk S.A.

Piotr Krupa

Kruk S.A.

  

BIO

Piotr Krupa, radca prawny, współzałożyciel i prezes międzynarodowej Grupy KRUK, która działa na 8 rynkach europejskich: w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech. Odpowiedzialny za długofalową strategię Grupy, jej ekspansję geograficzną i rozwój cyfrowy. Działa na rzecz modelowania kultury organizacyjnej KRUKa, która m.in. wspiera trwały wzrost biznesowy organizacji. Laureat organizowanego przez EY konkursu Entrepreneur of the Year – Przedsiębiorca Roku 2017.

Zasiadał w zarządach i organach nadzorczych wielu spółek, w tym należących do Grupy KRUK. W latach 2006 – 2012 był w Radzie Nadzorczej Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest członkiem Rady Programowej polskiego oddziału ONZ Global Compact Network Poland. Działa na rzecz stabilnego środowiska gospodarczego, klimatu, społeczeństwa obywatelskiego. Popiera też wsparcie KRUKa dla inicjatyw kulturalnych, m.in. takich jak Paszporty Polityki, Grand Press Photo, Festiwal Góry Literatury, konkursu Grand Press.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację sądową i radcowską.

Prywatnie wielokrotny maratończyk i siedmiokrotny IRONMAN. Mecenas i miłośnik młodej sztuki. Fundator Krupa Gallery, współzałożyciel i członek Rady Fundacji Krupa Art Foundation, niezależnej instytucji sztuki współczesnej, której celem jest m.in. budowa dialogu między artystami i rozszerzanie współpracy między różnymi instytucjami kultury i sztuki. Filantrop i współinicjator charytatywnej fundacji Zobacz mnie, pomagającej dzieciom chorym i z niepełnosprawnościami.