Poznaj speakera - Joanna Flis

Joanna Flis

Joanna Flis

Joanna Flis

BIO

Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika prewencji patologii społecznej, psychopedagogika. Specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa (w procesie certyfikacji), doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ekspertka do spraw e-uzależnień. Autorka książek „Współuzależnieni, jak budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” oraz „Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku, Polsce oraz tym jak sobie z tym (nie)radzimy”. Ekspertka projektu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA.

Autorka podcastu Madame Monday. Od 14 lat prowadzi praktykę terapeutyczną oraz szkolenia.