Poznaj speakera - Aleksandra Lewandowska

Aleksandra Lewandowska

Aleksandra Lewandowska

Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Aleksandra Lewandowska

Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

BIO

Dr n.med. Aleksandra Lewandowska jest Konsultantką Krajową w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od czasu studiów do chwili obecnej zaangażowana jest w działalność społeczną promującą zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, współpracując z fundacjami, stowarzyszeniami, samorządami, przedszkolami, szkołami oraz uczelniami.

Od okresu studiów do chwili obecnej zaangażowana jest również w działalność naukową, zdobywając nagrody i wyróżnienia za prezentowane prace na konferencjach. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji. Pełni funkcję dydaktyka oraz jest kierownikiem naukowym szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Jest lekarzem praktykiem, dla którego praca jest jednocześnie pasją. Pracuje z pacjentami w lecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym oraz w opiece środowiskowej. Pełni również rolę koordynatora medycznego w różnych placówkach, takich jak Oddział Psychiatryczny dla Dzieci, Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna Środowiskowa oraz Program Koordynowanej Opieki dla Dzieci i Młodzieży z rozpoznaniem Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi.

Dodatkowo, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia oraz jest członkiem Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”.