Poznaj speakera - Wojciech Konończuk

Wojciech Konończuk

Wojciech Konończuk

Centre for Eastern Studies

Wojciech Konończuk

Centre for Eastern Studies

  

BIO

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wcześniej zastępca dyrektora oraz kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, a także analityk ds. polityki zagranicznej i energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości pełnił funkcję koordynatora projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego, a także był visiting scholar w Instytucie Kennana w ramach Wilson Center w Waszyngtonie. Uczestniczył w licznych międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w Centre for European Policy Studies, Think Visegrad oraz German Association for East European Studies. Jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” i „Nowej Europy Wschodniej”, a także regularnie prowadzi wykłady w Akademii Dyplomatycznej, Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, jest członkiem rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” oraz prezydenckiego Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Europy Wschodniej UW. Odbywał także studia na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu oraz w Szkole Głównej Handlowej. Inicjował wydanie i redagował trzytomowy zbiór pism rosyjskich i prometejskich Włodzimierza Bączkowskiego. Jest autorem książek „Zagrożone dziedzictwo. Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi” oraz „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941”.