Poznaj speakera - Roozbeh Aliabadi

Roozbeh Aliabadi

Roozbeh Aliabadi

ReadyAI

Roozbeh Aliabadi

ReadyAI

  

BIO

Roozbeh jest przedsiębiorcą z dziedziny edukacji technologicznej, posiadającym różnorodne doświadczenie w sektorach wojskowym i finansowym obejmującym ponad dwie dekady. Współzałożył firmę ReadyAI, pionierską w dziedzinie edukacji związanej z sztuczną inteligencją, oraz World Artificial Intelligence Competition for Youth (WAICY), największy na świecie konkurs z dziedziny sztucznej inteligencji dla młodzieży, promujący „myślenie oparte na sztucznej inteligencji” wśród młodych uczniów na całym świecie. Jego ekspertyza unikalnie łączy technologię z dobrem społecznym, odzwierciedlając globalne zaangażowanie w poszerzanie edukacji z zakresu sztucznej inteligencji.

Roozbeh podróżował i mieszkał w ponad 90 krajach. Jest zafascynowany równością, różnorodnością, inkluzją, edukacją związaną z sztuczną inteligencją oraz zmianami klimatycznymi. Prowadzi podcast na bieżące wydarzenia (RoozCast), który został uznany za jedno z trzydziestu najlepszych podcastów geopolitycznych przez Feedspot.

Jego prace doktorskie koncentrują się na różnych interwencjach w nauczaniu sztucznej inteligencji wśród młodzieży, co dowodzi jego głębokiego zaangażowania w innowacje edukacyjne. Opublikował wiele artykułów w różnych czasopismach naukowych, skupiając się na myśleniu opartym na sztucznej inteligencji. Poprzez swoje działania naukowe i zawodowe znacząco przyczynił się do zrozumienia i stosowania sztucznej inteligencji w edukacji, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Jego unikalne połączenie doświadczeń i ekspertyzy w dziedzinie technologii i dobra społecznego pozycjonuje go jako czołową postać w globalnym wysiłku mającym na celu poszerzenie zasięgu i wpływu edukacji związanej z sztuczną inteligencją.