Poznaj speakera - Anna Bera

Anna Bera

Anna Bera

NÓW. Nowe Rzemiosło

Anna Bera

NÓW. Nowe Rzemiosło

BIO

Anna Bera – artystka, rzeźbiarka i stolarz. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 roku prowadzi pracownię i markę The Whole Elements, a od 2015 roku – również projekt Dzikie Dzieci. Od 2020 – członkini Stowarzyszenia NÓW. Nowe Rzemiosło.

W ramach autorskiej marki The Whole Elements Anna tworzy głównie drewniane meble skrzyniowe, które wykonuje ręcznie w limitowanych edycjach lub jako pojedyncze unikatowe egzemplarze. Jej projekty nawiązują do form zaczerpniętych z przyrody takich jak kamienie, grzyby czy skamieliny. Szuka cech charakteryzujących wzniosłość naturalnego krajobrazu, połączenia tego co na zewnątrz z tym co wewnątrz oraz określonych sposobów wchodzenia w relacje z otoczeniem.