Poznaj speakera - Robert Jędrzejowski

Robert Jędrzejowski

Robert Jędrzejowski

Pekabex

Robert Jędrzejowski

Pekabex

BIO

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku ukończył wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych, a w 2011 roku uzyskał licencję syndyka. Od początku kariery zawodowej był związany z rynkiem kapitałowym oraz bankowym, zdobywając doświadczenie w domach maklerskich BPH oraz Raiffeisen. Następnie pracował w międzynarodowym zespole Banku ABN AMRO.

Po przejściu do ABN AMRO Securities pełnił funkcję członka zarządu, odpowiadając między innymi za przygotowanie i obsługę transakcji obrotu akcjami na rynku niepublicznym. Od 2002 roku jest związany z funduszem Sovereign Capital S.A. jako współzałożyciel, prezes zarządu, oraz członek organów poszczególnych spółek portfelowych. Nadzorował realizację wielu projektów, angażując się zwłaszcza w kompleksowe transakcje restrukturyzacyjne, wymagające połączenia doświadczenia zarówno w zakresie biznesu, jak również finansów, prawa handlowego i upadłościowego. Wykorzystywał swoje doświadczenie działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Wittchen, wspierając zarząd w procesie transformacji spółki.

Od 2007 roku zaangażował się we wsparcie Pekabex S.A., będącej jedną z najważniejszych inwestycji Sovereign Capital. Pełnił funkcję członka Zarządu Pekabex S.A., a od 2015 roku jest Prezesem Zarządu. Wraz z zespołem dokonał transformacji Pekabeksu z mało znanej lokalnej firmy w upadłości, do lidera rynku budowlanego i modułowego o ambicjach europejskich, generującego przychody w wysokości 1,67 mln PLN w 2022 roku.