Poznaj speakera - Marcin Lebiecki

Marcin Lebiecki

Marcin Lebiecki

Asseco Cloud

Marcin Lebiecki

Asseco Cloud

BIO

Wiceprezes Zarządu, Asseco Cloud

Jako Wiceprezes Zarządu w Asseco Cloud, zajmuje się nadzorem nad Pionem Usług Komercyjnych. Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, związany z branżą IT od blisko 15 lat, specjalizując się w obszarze kluczowych systemów informatycznych, centrów danych oraz usług cloud computing.

Przez pewien czas pełnił funkcję odpowiedzialnego za obszar biznesowy Centrum Danych w Unizeto Technologies, a następnie objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego usługami Cloud & Data Center w Asseco Data Systems, gdzie zdobył cenne doświadczenie.

Jako członek rady związku Polska Chmura, pełni rolę Wiceprezesa Zarządu Asseco Cloud, gdzie kieruje Pionem Usług Komercyjnych. Jego zaangażowanie w dziedzinie IT obejmuje obszar kluczowych systemów informatycznych, centrów danych i usług chmurowych, co stanowi podstawę jego rozległego doświadczenia w branży.