Poznaj speakera - Krystian Jażdżewski

Krystian Jażdżewski

Krystian Jażdżewski

Warsaw Genomics

Krystian Jażdżewski

Warsaw Genomics

BIO

Krystian Jażdżewski, profesor medycyny, genetyk, endokrynolog, kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Warsaw Genomics, spółki diagnostycznej tworzącej unikatowe testy genomowe, umożliwiające personalizowaną profilaktykę anty-nowotworową.

W swoich badaniach, prowadzonych w USA i w Polsce, skupił się na identyfikacji zmian genetycznych, odpowiedzialnych za dziedziczenie chorób człowieka. Opublikował szereg prac naukowych w najlepszych pismach międzynarodowych, cytowanych ponad 4700 razy.

Prof. Jażdżewski odkrył unikalną metodę analizy genetycznej, dzięki której udało się ponad 20-krotnie zmniejszyć czas i koszt wykonania wielogenowych testów genomowych. Dzięki tej innowacji, możliwe było uruchomienie w 2017 roku pierwszego w świecie genomowego programu przesiewowego obejmującego całą populację. Celem programu jest znalezienie wszystkich osób obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na raka i zaproponowanie im zindywidualizowanych działań prewencyjnych. W pierwszych roku z Programu skorzystało ponad 20 000 osób.

W pandemii Prof. Jażdżewski uruchomił pierwszy punkt masowego testowania w kierunku COVID-19. Przez pierwsze trzy miesiące trwania epidemii, w laboratorium Warsaw Genomics wykonywano do 5000 testów genetycznych dziennie, głównie dla pracowników szpitali i pacjentów hospitalizowanych w całej Polsce.

Prof. Krystian Jażdżewski został uhonorowany główną nagrodą Polskiej Rady Biznesu w kategorii “Wizje i innowacje”, tytułem “Człowiek Roku” Czytelników Gazety Wyborczej w kategorii „Nauka/Innowacje” oraz Medalem im. Tadeusza Sędzimira Polskich Innowatorów i Racjonalizatorów.