Poznaj speakera - Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

BGK

Radosław Kwiecień

BGK

  

BIO

Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r.
pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ
BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był
również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku.
Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji.
Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował
procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów
bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności,
efektywności i jakości pracy.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia
podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii
Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA.