Poznaj speakera - Marcin Terebelski

Marcin Terebelski

Marcin Terebelski

BGK

Marcin Terebelski

BGK

  

BIO

Dyrektor programu Rozwój Przemysłu Banku Gospodarstwa Krajowego, posiada doświadczenie w spółkach produkcyjnych oraz sektorze finansowym.

Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracował w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., odpowiadając za zarządzanie ich działalnością i rozwój, a także za restrukturyzację jednego z podmiotów.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w nadzorze właścicielskim, consultingiem w sektorze energetycznym oraz modelowaniu i wycenach. Pracował także w domu maklerskim, gdzie był doradcą inwestycyjnym, członkiem komitetów inwestycyjnych i uczestniczył w procesach dotyczących pozyskiwania finansowania, zarówno kapitałowego, jak i dłużnego, oraz transakcjach fuzji i przejęć.

W Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiada za program Rozwój Przemysłu oraz finansowanie polskiego sektora obronnego.