Poznaj speakera - Marcin Mazur

Marcin Mazur

Marcin Mazur

POLSA

Marcin Mazur

POLSA

  

BIO

Pułkownik Marcin Mazur jest wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie kieruje obszarem działań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług i technologii o podwójnym zastosowaniu, służących zarówno celom wojskowym, jak i cywilnym. Jego zakres obowiązków obejmuje rozwój systemów satelitarnej obserwacji Ziemi (EO), systemów łączności satelitarnej (SATCOM), monitorowania przestrzeni kosmicznej oraz technologii wynoszenia na orbitę.

Pułkownik Mazur ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie w 2003 roku, zdobywając dyplom na kierunku topografii i kartografii. Jego kariera rozpoczęła się jako oficer rozpoznania geoprzestrzennego w 6. Samodzielnym Oddziale Geograficznym w Toruniu. Następnie służył w Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum (Holandia) w Sekcji Wsparcia Geoprzestrzennego, a także jako oficer Sekcji Analiz Obrazowych w Wojskowym Centrum Geograficznym w Warszawie. W 2012 roku został przeniesiony do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do Oddziału Rozpoznania Obrazowego, gdzie był odpowiedzialny za rozwój tej dziedziny w Siłach Zbrojnych RP. W 2021 roku został mianowany na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.