Poznaj speakera - Jarosław Wolski

Jarosław Wolski

Jarosław Wolski

Wolski o Wojnie

Jarosław Wolski

Wolski o Wojnie

  

BIO

Janusz Wolski (ur. 1986 w Wałbrzychu) jest polskim politologiem, dziennikarzem, publicystą oraz cywilnym analitykiem OSINT (open source intelligence), specjalizującym się w dziedzinie wojska i obronności, zwłaszcza broni pancernej i przeciwpancernej.

Ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku, gdzie uczęszczał na seminarium u profesora Jerzego Juchnowskiego i obronił pracę magisterską pt. „Wojsko w polityce władz polskich w latach 2004-2010”. Od 2010 roku był doktorantem studiów doktoranckich na Wydziale Socjologii UWr. W roku akademickim 2011-2012 prowadził dwa autorskie konwersatoria na temat Bezpieczeństwa Narodowego UWr dla studentów II roku studiów licencjackich, dotyczące „Potencjałów militarne państw grupy G20” oraz „Nowoczesnych technologii w bezpieczeństwie i obronności”.

W 2012 roku opuścił uczelnię, aby pracować w prywatnym biznesie medycznym w Polsce, który do 2022 roku był jego głównym polem aktywności zawodowej. Od 2014 roku związany był z branżą dziennikarstwa obronnego w Polsce, początkowo z portalem Dziennik Zbrojny, a następnie z periodykami Dziennik Zbrojny Analiza oraz od 2015 roku z Przeglądem Sił Zbrojnych, a także jako stały współpracownik do dziś z Nową Techniką Wojskową (2016), Wozami Bojowymi Świata i FragOut! (2018). Jest dziennikarzem wydawnictwa Magnum-X (Nowa Technika Wojskowa) oraz FragOut!. Jest autorem lub współautorem pięciu publikacji książkowych oraz przeszło setki artykułów w periodykach specjalistycznych.

Wolski jest także związany z branżą OSINT, w tym z cywilną analizą poświęconą sprzętowi wojskowemu. Jest autorem analiz w zakresie sprzętu wojskowego i konsultantem przemysłu obronnego. Jest właścicielem rozbudowanych profili w mediach społecznościowych w ramach marki osobistej „Wolski o Wojnie”, która stanowi od 2022 roku jego główne pole aktywności zawodowej. Od 2023 roku jest nauczycielem na Akademii Marynarki Wojennej na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Jest żonaty od 2011 roku, ma syna i córkę, jest również zapalonym fotografem oraz miłośnikiem bushcraftu i turystyki industrialnej.