Poznaj speakera - Szymon Ziobrowski

Szymon Ziobrowski

Szymon Ziobrowski

Tatrzański Park Narodowy

Szymon Ziobrowski

Tatrzański Park Narodowy

  

BIO

Szymon Ziobrowski – jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska AGH o specjalności ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu
(1998 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001 r.).
Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach: Projektowanie Usług (SWPS –
2014 r.), Akademia Psychologii Przywództwa (2015 r.) oraz studium Autorytety (2016
r.) przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2018 r. został absolwentem
Leadership Academy for Poland, w 2019 ukończył Executive Leadership Seminar na
University of California a w 2022 roku ukończył kierunek Executive MBA na
krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest wykładowcą na uniwersytecie
SWPS.

W Tatrzańskim Parku Narodowym pracuje od 22 lat. Podczas pracy w tej jednostce
przechodził przez poszczególne stopnie kariery; pierwsze stanowisko kierownicze
objął w 2005 r., a trzy lata później dyrektor Paweł Skawiński powierzył mu uznawany
za najtrudniejszy obszar działalności Parku, tj. sprawy związane z udostępnianiem
dla ruchu turystycznego. Od 1 kwietnia 2014 r. jest dyrektorem TPN.
Jest także członkiem kapituły Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego.
Największa pasja to narciarstwo skiturowe oraz biegi górskie.