Poznaj speakera - Daniel Fried

Daniel Fried

Daniel Fried

Atlantic Council

Daniel Fried

Atlantic Council

  

BIO

W trakcie swojej czterdziestoletniej kariery w służbie zagranicznej ambasador Fried odegrał kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu amerykańskiej polityki w Europie po upadku Związku Radzieckiego. Jako specjalny asystent i starszy dyrektor NSC dla prezydentów Clintona i Busha, ambasador w Polsce oraz sekretarz stanu ds. Europy (2005-09), ambasador Fried pomógł stworzyć politykę rozszerzenia NATO na kraje Europy Środkowej oraz równolegle stosunków NATO-Rosja, co przyczyniło się do osiągnięcia celu pełnej, wolnej i pokojowej Europy. W tych latach społeczność demokracji i bezpieczeństwa Zachodu rozrosła się w Europie. Ambasador Fried pomógł w prowadzeniu odpowiedzi Zachodu na agresję Moskwy przeciwko Ukrainie począwszy od 2014 roku: jako koordynator polityki sankcji w Departamencie Stanu opracował amerykańskie sankcje przeciwko Rosji, największy program sankcji USA do tej pory, i negocjował nałożenie podobnych sankcji przez Europę, Kanadę, Japonię i Australię.

Ambasador Fried stał się jednym z najwybitniejszych ekspertów rządu USA w zakresie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Podczas studiów mieszkał w Moskwie, specjalizując się w studiach nad ZSRR i historii na Uniwersytecie Cornell (BA magna cum laude 1975) i uzyskał magisterium z Instytutu Rosyjskiego i Szkoły Spraw Międzynarodowych na Uniwersytecie Columbia w 1977 roku. Dołączył do służby zagranicznej USA jeszcze w tym samym roku, służąc za granicą w Leningradzie (prawa człowieka, sprawy bałtyckie oraz urzędnik konsularny) i Belgradzie (urzędnik polityczny); oraz w Biurze Spraw Radzieckich w Departamencie Stanu.

Jako oficer spraw polskich pod koniec lat 80., Fried był jednym z pierwszych w Waszyngtonie, który dostrzegł nadchodzący upadek komunizmu w Polsce i pomógł opracować natychmiastową reakcję administracji George’a H.W. Busha na te wydarzenia. Jako radca polityczny w Ambasadzie USA w Warszawie (1990-93) Fried był świadkiem trudnej, ale ostatecznie udanej transformacji Polski na wolnorynkową, demokratyczną, współpracując z kolejnymi polskimi rządami.

Ambasador Fried pełnił także funkcję pierwszego specjalnego wysłannika Departamentu Stanu ds. Zamknięcia Obozu Więziennego Guantanamo (GTMO). Ustanowił procedury transferu poszczególnych więźniów i negocjował transfer 70 więźniów do 20 krajów, co przyniosło poprawę wyników związanych z bezpieczeństwem.

Obecnie ambasador Fried jest wyróżnionym członkiem rodziny Weiser w Atlantic Council. Jest również członkiem zarządu Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie Warszawskim.

Dan Fried jest żonaty z Olga Karpiw od 1979 roku; mają dwie córki (Hannah i Sophie) oraz dwie wnuczki, Avę Helen i Zorę Fried Hanley.