Poznaj speakera - Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Ministerstwo Obrony Narodowej

Władysław Kosiniak-Kamysz

Ministerstwo Obrony Narodowej

  

BIO

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej. Lekarz, samorządowiec i polityk. Poseł na Sejm RP VIII, IX i X kadencji. Od 2015 roku Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Urodzony w 1981 roku w Krakowie. Absolwent II LO im. Króla Jana III Sobieskiego i Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk medycznych. Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2010 roku. Badania naukowe prowadził m.in. w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA.

Od 2010 do 2011 roku Radny Miasta Krakowa. Uczestniczył w pracach Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Komisji ds. Własności i Przedsiębiorczości. Od 2000 roku związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Był też jednym ze współtwórców Forum Młodych Ludowców. W latach 2008–2012 pełnił funkcję Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

W listopadzie 2011 roku został kandydatem PSL na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej w drugim koalicyjnym rządzie Donalda Tuska. 18 listopada został zaprzysiężony na urząd ministra pracy i polityki społecznej. 1 grudnia 2012 został Wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. 22 września 2014 r. ponownie objął stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Ewy Kopacz.

7 listopada 2015 roku Rada Naczelna PSL powołała go na stanowisko Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Został także wybrany na Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL. Ponownie wybierany na Prezesa PSL przez Kongresy 19 listopada 2016 roku i 4 grudnia 2021 roku. Od 2015 r. do 2023 r. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego tworzonego przez PSL, od 2016 roku Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Od 2012 r. do 2021 r. był Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Jest wnukiem Władysława, żołnierza 13 Pułku Ułanów Wileńskich i Batalionów Chłopskich, synem Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, Ministra Zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Żona Paulina, mają dwie córki Zofię i Różę.

12 grudnia 2023 r. wybrany uchwałą Sejmu RP, a 13 grudnia powołany postanowieniem Prezydenta RP w skład Rady Ministrów na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej.