Poznaj speakera - Marta Golbik

Marta Golbik

Marta Golbik

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marta Golbik

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  

BIO

Marta Golbik – polityk, posłanka na Sejm RP od 2015 roku, ekonomistka, nauczycielka akademicka. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i rachunkowość). Obecnie wiceprzewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca podkomisji ds. instytucji finansowych oraz podkomisji ds. zdrowia psychicznego oraz członkini Komisji Finansów Publicznych, Komisji Zdrowia, Komisji Obrony Narodowej. Posłanka Marta Golbik od lat jest mocno zaangażowana w działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Organizatorka wielu konferencji i seminariów poświęconych zdrowiu psychicznemu.