Poznaj speakera - Dorota Strojkowska

Dorota Strojkowska

Dorota Strojkowska

Santander Bank Polska

Dorota Strojkowska

Santander Bank Polska

  

BIO

Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Przez wiele lat związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska), w którym zajmowała różne stanowiska, m.in.: Szefowej Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną (2013 –2016), Dyrektorki ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej (2012 – 2013) oraz Menedżerki Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży (2005 – 2012). W 2016 r. kierowała Pionem HR w PKO BP S.A.
Od 2017 r. zarządza Pionem Partnerstwa Biznesowego w Santander Bank Polska S.A., realizując wizję empatycznego, inkluzywnego przywództwa.
Jest absolwentką filologii polskiej i klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansami i psychologii biznesu, m.in. „Rozwój Umiejętności Menedżerskich” na Nottingham Trent University oraz „Advance Leadership Program” w ICAN Institute.