Poznaj speakera - Artur Głembocki

Artur Głembocki

Artur Głembocki

Santander Bank Polska

Artur Głembocki

Santander Bank Polska

  

BIO

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
Artur Głembocki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył również liczne kursy w zakresie przywództwa, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Z Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.) związany jest od początku swojej kariery, czyli od 2008 r. Zdobywał bogate doświadczenie, przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble rozwoju w Pionie Zarządzania Ryzykiem: od młodszego specjalisty, poprzez eksperta risk intelligence i zarządzania portfelem kredytowym, a następnie dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Korporacyjnego. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Zarządzania Ryzykiem, a od 2022 r. równolegle był także zastępcą Głównego Oficera Ryzyka –Wiceprezesa Zarządu.
Jest skutecznym liderem budującym zaangażowane zespoły oraz posiadającym szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości, zarządzania ryzykiem, transformacji, a także prowadzenia strategicznych projektów w sektorze finansowym.

W listopadzie 2023 r. Artur Głembocki został powołany na członka Zarządu kierującego Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w Santander Bank Polska S.A.