Poznaj speakera - Joanna Smolik

Joanna Smolik

Joanna Smolik

BGK

Joanna Smolik

BGK

  

BIO

Joanna Smolik jest Dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pracuje w BGK od 2010 roku, zaczynając jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego, a od 2014 roku pełni funkcję dyrektora biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 roku została dyrektorem Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych, zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 roku jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK pełni również funkcję dyrektora programu „Bezpieczeństwo Strategiczne”, gdzie jest odpowiedzialna za wyznaczanie strategicznych kierunków dotyczących aktywności banku w obszarze bezpieczeństwa i transformacji energetycznej, a także za zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gospodarce.

Poza pracą w BGK, Joanna Smolik zdobywała doświadczenie zawodowe w sektorze private equity jako zarządzający funduszem działającym w obszarze energetyki odnawialnej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”. W życiu prywatnym lubi aktywnie spędzać swój wolny czas i interesuje się również architekturą wnętrz.