Poznaj speakera - Irma Veberič

Irma Veberič

Irma Veberič

Roche

Irma Veberič

Roche

  

BIO

Irma Veberič pełni funkcję Dyrektor Generalnej Roche Polska od czerwca 2021 roku.
Sprawuje nadzór nad kluczowymi projektami Roche w Polsce, współtworzy strategię i wizję rozwoju firmy oraz koordynuje ich realizację.

Absolwentka Wydziału Farmacji na Uniwersytecie w Lublanie. Dołączyła do Roche w 1996 roku jako przedstawiciel medyczny. Przez lata zajmowała różne stanowiska w sprzedaży i marketingu, zdobywając ogromną wiedzę na temat rynku farmaceutycznego oraz rozwijając kompetencje lidera. W 2010 roku została Dyrektorem Generalnym Roche najpierw w Słowenii, następie na Węgrzech, a od czerwca 2021 r. pełni tę funkcję w Polsce.

Wraz z zespołem wypełnia swoją misję na rzecz poprawy jakości życia pacjentów w Polsce, głównie poprzez współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia. Pochodzi ze Słowenii, jest żoną Danilo i matką dwóch córek.