Poznaj speakera - Agata Włodkowska

Agata Włodkowska

Agata Włodkowska

Vistula

Agata Włodkowska

Vistula

  

BIO

Politolożka, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski i Rosji oraz teorii polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ważną częścią jej badań jest także problematyka gender w stosunkach międzynarodowych. Koordynatorka projektu i współautorka raportu: Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy (http://kobietywpolitologii.pl). Założycielka i członkini Stowarzyszenia FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej oraz Stowarzyszenia Studiów Strategicznych. Autorka wielu publikacji, m.in.

– The Conflict in Ukraine from the Feminist Perspective in: The Russia-Ukraine War of 2022. Faces of Modern Conflict (eds.) A. Kasińska-Metryka, K. Pałka-Suchojad (Routledge, 2023).

-The Strategic Culture of Russia: Why is the Dialogue so Challenging? in: Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus (eds.) A. Legucka, R. Kupiecki (Routledge, 2022).
– The context of gender in the presidential election campaigns in Poland (2015–2020)in: Gender and LGBTQ Issues in Election Processes Global and Local Contexts (eds.) P. Barczyszyn-Madziarz, P. Żukiewicz (Routledge 2021) co-authored with Joanna Gajda.