Poznaj speakera - Przemysław Krych

Przemysław Krych

Przemysław Krych

Cornerstone Investment Managment

Przemysław Krych

Cornerstone Investment Managment

BIO

Przemysław Krych to renomowany przedsiębiorca, który w 2001 roku założył firmę private equity – Cornerstone Investment Management. Dziś firma ta zarządza aktywami o wartości przekraczającej 5 miliardów euro. Dodatkowo, Przemysław Krych jest także założycielem Griffin Real Estate, której pod jego przywództwem urosło do roli największej firmy zarządzającej aktywami nieruchomościowymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jego bogate doświadczenie i szeroka wiedza w zakresie inwestycji, restrukturyzacji i zarządzania biznesem są dobrze znane. Posiada udokumentowany dorobek w tworzeniu inwestycji przynoszących wysokie stopy zwrotu i kierował realizacją wielu przełomowych transakcji. Przed założeniem Cornerstone Investment Management pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Managera Emerging Europe Private Equity Funds w firmie Franklin Templeton. Wcześniej, z powodzeniem zajmował liczne stanowiska kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Pro Patria, oba za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku.