Poznaj speakera - Rajmund Andrzejczak

Rajmund Andrzejczak

Rajmund Andrzejczak

Rajmund Andrzejczak

BIO

Rajmund Tomasz Andrzejczak (ur. 29 grudnia 1967 r.) – polski generał, od 2 lipca 2018 r. pełniący funkcję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1991), Akademii Obrony Armii Czeskiej w Brnie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Royal College of Defense Studies.Andrzejczak rozpoczął karierę wojskową jako dowódca plutonu (2 Pułk Piechoty zlokalizowany w Giżycku). W latach 1993-1996 służył jako dowódca kompanii czołgów w 15 Brygadzie Zmechanizowanej. Od 1996 do 1998 roku służył w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Pełnił również funkcję szefa sztabu (1998-1999) oraz zastępcy dowódcy (2001-2003) Litewsko-Polskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 Andrzejczak został wyznaczony na stanowisko dowódcze w 15 Brygadzie Zmechanizowanej (jako dowódca 1 batalionu pancernego). Kolejnym jego stanowiskiem był zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne cztery lata brał udział w misjach w Iraku i Afganistanie. Tuż po powrocie z misji zagranicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu (2008-2010). 12 listopada 2019 roku Andrzejczak otrzymał nominację na stopień generała broni. 25 czerwca 2021 r. Prezydent RP powołał go na drugą kadencję na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W latach 1998-1999 pełnił funkcję szefa sztabu, a w latach 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym w 15 Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003-2006 pełnił obowiązki zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego podczas misji w Iraku oraz dowódcą Polskich Sił Zadaniowych / Polskiego Kontyngentu Wojskowego podczas IV i V rotacji w Afganistanie.
Pomiędzy misjami w latach 2008-2010 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W latach 2010-2012 służył w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu.
W 2011 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 roku objął dowodzenie 17 Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. był zastępcą dowódcy – szefem sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Dywizji.
15 sierpnia 2016 roku został mianowany na stopień generała dywizji. Za służbę w polskich kontyngentach wojskowych został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego II klasy – Krzyżem Komandorskim, Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobrą realizację zadań obronnych został wyróżniony także srebrnymi medalami: Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Za Zasługi dla Obronności Kraju.
2 lipca 2018 r. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył gen. dyw. Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz akt nominacji na stopień generała broni.
W dniu 12 listopada 2019 r. gen. broni Rajmund T. Andrzejczak został mianowany na stopień generała broni.
W dniu 25 czerwca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt mianowania na drugą kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W dniu 10 października 2023 r. generał Andrzejczak złożył wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, po czym pozostawał w dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z zakończeniem z dniem 31 stycznia 2024 r. zawodowej służby wojskowej, w dniu 29 stycznia 2024 r., będąc przeniesionym do rezerwy, został pożegnany przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukułę podczas uroczystości na dziedzińcu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pożegnał się z mundurem zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a następnie w Ministerstwie Obrony Narodowej został odznaczony i wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.