Poznaj speakera - Wawrzyniec Smoczyński

Wawrzyniec Smoczyński

Wawrzyniec Smoczyński

Uniwersytet SWPS/Fundacja Nowej Wspólnoty

Wawrzyniec Smoczyński

Uniwersytet SWPS/Fundacja Nowej Wspólnoty

  

BIO

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu SWPS ds. strategii oraz Prezes Fundacji Nowej Wspólnoty. Odpowiada za strategię największej polskiej uczelni niepublicznej na lata 2024-2029. W Fundacji Nowej Wspólnoty zajmuje się obniżaniem polaryzacji i dialogiem ponad podziałami. Doradza korporacjom w zakresie ryzyka politycznego i zmian społecznych w Polsce oraz uczy kadrę menedżerską myślenia krytycznego.