Poznaj speakera - Paula Pustułka

Paula Pustułka

Paula Pustułka

Uniwersytet SWPS

Paula Pustułka

Uniwersytet SWPS

  

BIO

Prof. Paula Pustułka – Socjolożka. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi i pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do momentów krytycznych w biografiach młodych ludzi. Prowadzi także projekty z zakresu gender studies, migracji oraz socjologii rodzin i intymności. Specjalizuje się w jakościowych, multiperspektywicznych badaniach podłużnych.

Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie w Bangor w Północnej Walii (2015), a habilitację uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021). Na Uniwersytecie SWPS, z którym jest związana od 2016 roku, kieruje ośrodkiem badawczym Młodzi w Centrum Lab, a także jest Koordynatorką programu studiów „Życie Publiczne”.

Laureatka grantów. Obecnie kieruje dwoma projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, tj. projektem „ULTRAGEN: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria »rozedrganych« tranzycji” (2021–2025), który koncentruje się na wpływie kryzysów społecznych na poczucie dorosłości oraz projektem „IRIMTA: Relacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii (2023-2027).

Jako Kierowniczka zrealizowała projekt NCN „GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek” (2018–2022) o relacjach rodzinnych. Była badawczką w projektach „Paczki przyjaciół i migracje” (NCN, 2016–2018), „CEEYouth” (2018-2020). Współpracowała z University of Gothenburg, University of Leeds, University College London, OsloMet, Sapir College oraz Karlstad University.

Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych.