Poznaj speakera - Bernadetta Izydorczyk

Bernadetta Izydorczyk

Bernadetta Izydorczyk

Uniwersytet Jagielloński

Bernadetta Izydorczyk

Uniwersytet Jagielloński

  

BIO

Bernadetta Izydorczyk – profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Lekarskich w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz członkini komisji egzaminacyjnych z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. Przewodnicząca Komisji Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z Psychologii Klinicznej ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacji z psychologii klinicznej, uznawania kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej.

Jest specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii oraz specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Kierownik szkoleń specjalizacyjnych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania badawcze i publikacje naukowe związane są z psychologią kliniczną i psychoterapią zaburzeń psychicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci.