Poznaj speakera - Ewa Tyrka

Ewa Tyrka

Ewa Tyrka

BGK

Ewa Tyrka

BGK

  

BIO

Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert w zakresie współpracy z sektorem samorządowym. W BGK pracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego.

Od początku kariery zawodowej związana z bankowością korporacyjną. Od 1998 roku specjalizuje się we współpracy z sektorem samorządowym, pracując i pełniąc stanowiska kierownicze w wyspecjalizowanych jednostkach dla tej grupy klientów w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPH, Pekao SA, mBanku i Banku Gospodarstwa Krajowego. Uczestniczyła w tworzeniu szeregu rozwiązań adresowanych do samorządów i ich podmiotów zależnych, zarówno w zakresie obsługi bankowej, jak i finansowania, w tym projektów inwestycyjnych. Przełożyło się to na zawarcie licznych umów z samorządami wszystkich szczebli oraz spółkami komunalnymi.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu bankowości i finansów samorządów oraz przedsiębiorstw.