Poznaj speakera - Tomasz Jeruzalski

Tomasz Jeruzalski

Tomasz Jeruzalski

Centrum e-Zdrowia

Tomasz Jeruzalski

Centrum e-Zdrowia

BIO

Dr Tomasz Jeruzalski, Dyrektor Centrum e-Zdrowia, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi strukturami funkcjonalnymi IT oraz w kierowaniu strategicznymi projektami IT. W ostatnich latach specjalizuje się w koordynowaniu projektów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję w medycynie, w tym eKonsylium oraz „Okobus”. Jest finalistą konkursu CIO Roku. Jego wdrożenia IT zdobyły liczne nagrody, takie jak Europrodukt IT, Lider Informatyki, Lider Wdrożeń IT, Najlepsza Polska Usługa, Polska Nagroda Innowacyjności oraz New@Poland. Jest pomysłodawcą systemu eWUŚ – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Dodatkowo, jest wykładowcą akademickim oraz uzyskał tytuł doktora broniąc pracy zatytułowanej „Systemy Informatyczne a Efektywność oraz Skuteczność Procesów Administracji Publicznej”. Jest współautorem ogólnokrajowych ekspertyz i strategii, w tym „Strategii Dojścia do Rozwiązań Interpretacyjnych z UE w Zakresie Uwierzytelnienia Identyfikacji i Usług Zaufania”. Oprócz tego, jest autorem wielu publikacji z dziedziny cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji oraz efektywności wdrażania systemów IT. Zasiadał również w wielu radach nadzorczych i naukowych.