Poznaj speakera - Maciej Kisilowski

Maciej Kisilowski

Maciej Kisilowski

Central European University

Maciej Kisilowski

Central European University

  

BIO

Maciej Kisilowski jest profesorem nadzwyczajnym prawa i strategii oraz dyrektorem programu Executive MBA dla menadżerów wyższego szczebla na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Wiedniu. Naukowo zajmuje się strategicznym podejściem do prawa i polityki, publikując w trzech dyscyplinach: prawie, zarządzaniu i naukach politycznych. Jest współautorem artykułów naukowych w wiodących czasopismach, takich jak Law and Social Inquiry oraz Business and Society, oraz czterech książek, w tym „Administrategii” wydanej w pięciu językach (wyd. pol. Studio Emka 2016). Jego komentarze były publikowane m.in. w Los Angeles Times, Financial Times, Foreign Policy, Politico, Project Syndicate, Haaretz i Der Standard. Prof. Kisilowski jest współtwórcą i wiceprezesem stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej (IUS) oraz współredaktorem książki „Umówmy się na Polskę” (Znak 2023) — prezentującej kompleksową propozycję reform ustrojowych przygotowaną przez IUS. Jest absolwentem uniwersytetów Yale, Princeton i Inseadu.