Poznaj speakera - Łucja Koch

Łucja Koch

Łucja Koch

Muzeum POLIN

Łucja Koch

Muzeum POLIN

BIO

Zastępczyni Dyrektora ds. Edukacji i Sprzedaży oraz Kierowniczka Działu Programów Strategicznych
Związana z Muzeum POLIN od 2009 roku. Od 2020 roku jako pełnomocniczka dyrektora odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie strategii muzeum na lata 2021-2025 oraz Pion Edukacji i Sprzedaży. Od 2018 kierowała przygotowaniem, a następnie realizacją projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, grantu z Funduszy EOG finansującego znaczną część programu muzeum. W latach 2013-2017 odpowiadała za pierwszą edycję tego projektu, która zdobyła nagrodę UE dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017.W latach 2013-2022 kierowała też Działem Edukacji, od roku 2023 – Programów Strategicznych.
Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w SGH. Od 2013 do 2020 roku w zarządzie Stowarzyszenia Europejskich Muzeów Żydowskich. Ekspertka w projektach edukacji o Zagładzie i antysemityzmie prowadzonych przez OBWE/ODHIR, UNESCO i Radę Europy.