Poznaj speakera - Adam Bodnar

Adam Bodnar

Adam Bodnar

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adam Bodnar

Ministerstwo Sprawiedliwości

  

BIO

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar
Dr hab. Adam Bodnar urodził się 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie.

W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2001 r. – studia LLM z prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2019 r. – doktora habilitowanego. W latach 2006–2020 wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2019 do 2020 r. był profesorem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od 2021 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kolonii i senior fellow w Democracy Institute Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. współpracował ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”.

Od 1999 do 2004 r. pracował w kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. Był członkiem rady ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn oraz rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur, a także ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją „Panoptykon” (przewodniczący rady programowej), Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel i członek zarządu). Od 2004 do 2015 r. był współpracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynatorem programu spraw precedensowych, sekretarzem i wiceprezesem zarządu. W latach 2015–2021 był Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Jest członkiem rad programowych i doradczych krajowych i międzynarodowych organizacji, m.in. Fundacji „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych”, World Organization Against Torture, International IDEA, World Justice Project, Civil Liberties Union for Europe. Założył także Fundację „Kongres Praw Obywatelskich”.

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa. Laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka. Został odznaczony m.in. Nagrodą Rafto, Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Medalem „Za zasługi dla ruchu ludowego” im. Wincentego Witosa. Jest Kawalerem Legii Honorowej.

Senator XI kadencji wybrany w 2023 roku w okręgu 44. obejmującym Warszawę – dzielnice Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz oraz głosy Polek i Polaków za granicą.