Poznaj speakera - Iulian Groza

Iulian Groza

Iulian Groza

IPRE

Iulian Groza

IPRE

  

BIO

Iulian Groza jest dyrektorem wykonawczym Instytutu Polityki Europejskiej i Reform (IPRE). Jest byłym wiceministrem spraw zagranicznych i integracji europejskiej Republiki Mołdawii odpowiedzialnym za integrację europejską i prawo międzynarodowe. W 2022 r. został wyznaczony jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego w Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa i Narodowym Komitecie Integracji Europejskiej. Iulian jest ekspertem w dziedzinie stosunków międzynarodowych, spraw europejskich i dobrego rządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego, UE, współpracy transatlantyckiej i Rosji. Pan Groza posiada tytuł uniwersytecki w dziedzinie prawa. Ukończył również podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie w Birmingham oraz studia bezpieczeństwa NATO w SNSPA w Bukareszcie.