Poznaj speakera - Agnieszka Mastalerz-Migas

Agnieszka Mastalerz-Migas

Agnieszka Mastalerz-Migas

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

  

BIO

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas jest profesorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej. Specjalizuje się w medycynie rodzinnej. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a od 2020 roku jest konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Od grudnia 2022 roku pełni funkcję pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. wdrożenia opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) oraz kieruje ministerialnym zespołem ds. wdrożenia tejże opieki. W latach 2021-2022 była kierownikiem zespołu ds. zmian w POZ, który przygotował reformę POZ i wdrożenie opieki koordynowanej.

Jest także członkiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma edukacyjnego „Lekarz POZ”, skierowanego do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, oraz jest wiceredaktorem czasopisma „Family Medicine & Primary Care Review” (0,7 IF).

Ponadto, prowadzi wykłady oraz organizuje liczne szkolenia dla lekarzy rodzinnych i POZ. Jest autorką lub współautorką wielu opracowań rekomendacji postępowania dla lekarzy rodzinnych oraz promuje działania profilaktyczne i szczepienia. Napisała lub współtworzyła wiele materiałów edukacyjnych w formie wytycznych, webinarów i komunikatów, dotyczących istotnych problemów zdrowotnych w praktyce lekarza rodzinnego/POZ.