Poznaj speakera - Hermann Moeller

Hermann Moeller

Hermann Moeller

Europejski Instytut Polityki Kosmicznej

Hermann Moeller

Europejski Instytut Polityki Kosmicznej

  

BIO

Hermann Ludwig Moeller dołączył do Europejskiego Instytutu Polityki Kosmicznej (ESPI) w Wiedniu we wrześniu 2022 roku. Jako nowy Dyrektor, kieruje Europejskim Think Tankiem ds. Kosmosu, odpowiedzialnym za opracowywanie podejść do polityki kosmicznej Unii Europejskiej i dostarczanie rekomendacji europejskim decydentom i instytucjom.

Przed dołączeniem do ESPI zajmował wiodące stanowiska w ESA przy tworzeniu europejskiego systemu Copernicus oraz przygotowaniu inicjatywy UE Secure Connectivity jako Kierownik Biura Strategii, Programu i Transformacji Telekomunikacyjnych oraz Kierownik Biura Segmentu Kosmicznego Copernicus. W tych funkcjach Pan Moeller działał na wysokim szczeblu kierownictwa w złożonym środowisku wielu interesariuszy w partnerstwach publiczno-prywatnych z przemysłem, na szczeblu UE, z EUMETSAT oraz z krajowymi agencjami kosmicznymi i delegacjami.

Przed tym pracował jako Stypendysta Douglasa Marscha w ESA w NASA i uczestniczył w tworzeniu europejskiego trzonu internetowego. Swoje wczesne doświadczenie zawodowe zdobył w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w firmie Siemens.

Pan Moeller posiada tytuł magistra telekomunikacji uzyskany po studiach na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz na Ecole Supérieure de Télécommunications – Télécom Paris.

Jest obywatelem Niemiec z doświadczeniem zawodowym w Niemczech, we Włoszech, USA, Holandii, Francji i Austrii, jest żonaty i ojcem czworga dzieci.