Poznaj speakera - Francesc Guillén Lasierra

Francesc Guillén Lasierra

Francesc Guillén Lasierra

Generalitat de Catalunya

Francesc Guillén Lasierra

Generalitat de Catalunya

  

BIO

Dr Francesc Guillén Lasierra. Kierownik ds. projektów i organizacji w katalońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (od 2004 r.). Był dyrektorem wykonawczym CIFAL Barcelona (2007-2009) i członkiem Komitetu Sterującego Platformy Policji na rzecz Rozwoju Miejskiego (styczeń-grudzień 2010). Wykładowca prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie i Uniwersytecie Otwartym Katalonii w latach 1989 i 1999. Wykładowca „Policji i bezpieczeństwa” na UAB Criminology Studies i Open University of Catalonia w latach 2010-2019. Stały współpracownik EFUS i CoE. Ostatnio brał udział w dwóch projektach europejskich: Margin Project „Tackle insecurity in marginalized areas” i „Cutting Crime Impact”. Opublikował kilka artykułów i książek. Jego najnowsze publikacje to: „The fallacy of objective security and its consequences” (2021), „Plural Security: Diverse Disciplines, Multiple actors” oraz „40 años de ventanas rotas. Luces y sombras” („40 lat rozbitych okien. Światła i cienie”) (2023). Jest także prezesem Katalońskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapobiegania Niebezpieczeństwu poprzez Projektowanie Środowiska (ACPIDA).