Poznaj speakera - Paul Van Soomeren

Paul Van Soomeren

Paul Van Soomeren

CPTED Association

Paul Van Soomeren

CPTED Association

BIO

Paul van Soomeren (DSP-groep, DISSS, ICA i CEN)

Paul jest założycielem DSP-groep, biura badawczego i konsultingowego w Amsterdamie. Współpracuje również z Holenderskim Instytutem Bezpiecznych Przestrzeni (DISSS) i jest dyrektorem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia CPTED (ICA) oraz przewodniczącym grupy roboczej CEN opracowującej europejskie normy dotyczące zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie środowiskowe (CPTED, patrz np. normy takie jak CEN/EN 14383-1 i CEN/TS 14383-2:2022).

Podejście CPTED koncentruje się na lokalnym/regionalnym zarządzaniu planowaniem i projektowaniem urbanistycznym na rzecz bezpiecznych miast. Obejmuje to środki techniczne/fizyczne w połączeniu z podejściem społecznym do zapobiegania przestępczości (od podpaleń i włamań po przemoc i terroryzm), incydentom i poczuciu braku bezpieczeństwa. Zrównoważony rozwój i domena wirtualna (AI) to raczej nowe wyzwania w świecie CPTED. Europejskie i ogólnoświatowe standardy, a także ogólnoświatowa organizacja z oddziałami krajowymi (jak ICA), stanowią ważną podstawę tego podejścia, ponieważ ogólnoświatowe podejścia i lekcje zawsze muszą być dostosowane do lokalnego kontekstu i w nim wdrażane.