Poznaj speakera - Radosław Sowiński

Radosław Sowiński

Radosław Sowiński

BGK

Radosław Sowiński

BGK

  

BIO

Radosław Sowiński – Manager Programu Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 2008 roku Radosław Sowiński związany jest z sektorem bankowym. Obecnie pełni funkcję eksperta ds. relacji strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie odpowiada za kluczowe relacje banku w sektorach przemysłowym i energetycznym. Dodatkowo, jest menedżerem programu „Rozwój Przemysłu” w ramach modelu biznesowego BGK. Program skupia się na wsparciu transformacji technologicznej i zwiększaniu mocy produkcyjnych polskiego przemysłu, wspieraniu przejścia w stronę gospodarki neutralnej klimatycznie oraz zwiększaniu eksportu polskich produktów i usług.

Sowiński doskonalił swoje umiejętności w zakresie analizy finansowej, strukturyzacji transakcji i negocjacji, pracując w Banku Millennium S.A., ING Banku Śląskim oraz Banku Zachodnim WBK S.A.