Poznaj speakera - Ewa Lis-Jeżak

Ewa Lis-Jeżak

Ewa Lis-Jeżak

IDC Polska

Ewa Lis-Jeżak

IDC Polska

  

BIO

Ewa Lis-Jeżak jest prezeską IDC Polska i krajów Bałtyckich, gdzie odpowiada za rozwój firmy w obszarze analiz i danych rynkowych oraz doradztwo w tworzeniu strategii organizacji opartych o nowe technologie.

Wcześniej pełniła funkcję członka zarządu IDC w regionie CEE i CIS, gdzie przez kilka lat zajmowała się strategią marketingową i wprowadzaniem nowych produktów. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na rynku nowych technologii, zdobywając także doświadczenie w firmach Symantec i Hewlett-Packard.

Jest mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz przez pewien czas prowadziła zajęcia z komunikacji marketingowej na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.