Poznaj speakera - Jean-Marc Bourez

Jean-Marc Bourez

Jean-Marc Bourez

EiT Health

Jean-Marc Bourez

EiT Health

  

BIO

Jean-Marc Bourez jest dyrektorem generalnym EIT Health Europe oraz vice dyrektorem EIT HealthServices and Investment GmbH. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lille oraz studia magisterskie z ekonomii międzynarodowej i marketingu w szkole biznesu w Paryżu (ISG). Jego kariera w przemyśle farmaceutycznym sięga 1992 roku. Pełnił różne funkcje, takie jak dyrektor operacyjny w dziale kardiologii, menedżer szkoleń terapeutycznych w dziedzinie neurologii, menedżer produktu w osteoporozie, dyrektor regionalny ds. kardiometabolizmu oraz dyrektor ds. zarządzania relacjami z klientami. Przed obecnymi stanowiskami był byłym kierownikiem działu eHealth & Open Innovation w Sanofi.

W 2016 roku Jean-Marc został mianowany dyrektorem generalnym EIT Health France, Krajowej Wspólnoty Innowacji Wiedzy wspieranej przez EIT, organ Unii Europejskiej. Podczas swojej kadencji był inicjatorem powstania Centrum Doskonałości Wdrożeń, nawiązując strategiczne partnerstwo z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, paneuropejską platformą współinwestycji w nauki życiowe, wspieraną przez Komisję Europejską jako głównego inwestora.