Poznaj speakera - Witold Staniszkis

Witold Staniszkis

Witold Staniszkis

Google

Witold Staniszkis

Google

  

BIO

Witold Staniszkis jest wysoko wykwalifikowanym profesjonalistą z bogatym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii biznesu i zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa systemów komputerowych i informacyjnych na tej samej uczelni.

Pełniąc obecnie funkcję Account Executive – Public Sector Poland w Google, Staniszkis odegrał kluczową rolę w rozwoju firmy w polskim sektorze publicznym. Ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań spełniających unikalne potrzeby swoich klientów, w tym w zakresie przetwarzania w chmurze, cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej. Staniszkis jest również znakomitym mówcą i liderem w branży cyberbezpieczeństwa, regularnie prezentującym na konferencjach i warsztatach najnowsze trendy i najlepsze praktyki.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu krajobrazu cyberbezpieczeństwa Staniszkis z pasją pomaga organizacjom chronić ich krytyczne zasoby przed cyberzagrożeniami. Jest zaangażowany w dostarczanie wartości swoim klientom i zapewnianie im zasobów i wsparcia, których potrzebują, aby odnieść sukces w erze cyfrowej.