Poznaj speakera - Teresa Czerwińska

Teresa Czerwińska

Teresa Czerwińska

EBI

Teresa Czerwińska

EBI

  

BIO

Teresa Czerwińska jest nowym wiceprezesem i członkiem Komitetu Zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Stanowisko objęła 1 marca.

Rada Gubernatorów EBI mianowała Teresę Czerwińską na wniosek polskiego ministra finansów.

Po dołączeniu do EBI Teresa Czerwińska powiedziała: „Jestem zachwycona i niezmiernie zaszczycona tym, że mogę dołączyć do banku Unii Europejskiej w kluczowym dla tej instytucji momencie. EBI wspiera długoterminowe inwestycje w czterech znanych obszarach priorytetowych: infrastruktura, klimat i środowisko, innowacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W ten sposób przyczynia się on do wzrostu dobrobytu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju terytorialnego krajów i regionów w Europie oraz poza nią. EBI ma również do odegrania zasadniczą rolę w ułatwianiu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystkie te zadania są teraz ogromnie ważne – bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu i współpracować z zespołem EBI na rzecz sukcesu i dobrobytu naszych obywateli”.

Zanim objęła funkcję wiceprezesa EBI, Czerwińska była od czerwca 2019 roku członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku była ministrem finansów Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie piastowała również stanowisko Gubernatora Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu odpowiedzialnego za budżet państwa w Ministerstwie Finansów (od czerwca 2017 roku do stycznia 2018 roku), a jeszcze wcześniej – w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od grudnia 2015 roku do czerwca 2017 roku).

Teresa Czerwińska jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Komitet Zarządzający jest stałym, kolegialnym organem wykonawczym EBI, złożonym z przewodniczącego i ośmiu wiceprzewodniczących. Członków Komitetu Zarządzającego mianuje Rada Gubernatorów, w której skład wchodzą ministrowie finansów 27 państw członkowskich UE.

Pod kierownictwem Wernera Hoyera, prezesa EBI, Komitet Zarządzający wspólnie nadzoruje bieżące działanie EBI, jak również opracowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie.