Poznaj speakera - Andrzej Kubisiak

Andrzej Kubisiak

Andrzej Kubisiak

Polski Instytut Ekonomiczny

Andrzej Kubisiak

Polski Instytut Ekonomiczny

BIO

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał głównie w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, w którym był odpowiedzialny za obszar komunikacji oraz rynku pracy.

Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od 2015 roku jako Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych nt. procesów migracyjnych i kluczowych trendów na rynku pracy dla wiodącej firmy HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2020 r. pełni funkcję zastępcy Dyrektora do spraw badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.