Poznaj speakera - Mark Barnett

Mark Barnett

Mark Barnett

Mastercard

Mark Barnett

Mastercard

BIO

Prezes Mastercard Europe

Od 1 czerwca 2020 roku, Mark Barnett pełni funkcję prezesa Mastercard Europe oraz członka Komitetu Zarządzającego. Jest odpowiedzialny za strategię, wybór kierunków działania i rozwój wszystkich aspektów biznesu w regionie. Działalność Mastercard w Europie obejmuje obecnie 53 kraje i ponad 950 milionów konsumentów, którym firma oferuje rozwiązania płatnicze dzięki współpracy ze sprzedawcami detalicznymi, instytucjami finansowymi i innymi organizacjami.

Mark na co dzień kieruje firmą w duchu „doing well by doing good”, który skupia się na ułatwianiu dokonywania codziennych płatności poprzez dostarczanie prostych i bezpiecznych sposobów płacenia. Czynnie kształtuje kulturę organizacyjną, dzięki której Mastercard nie tylko tworzy innowacje technologiczne, ale też służy wszystkim, z którymi współpracuje, jako preferowany partner w biznesie.

Mark Barnett dołączył do Mastercard w 2003 roku. Przed powołaniem na nowe stanowisko pełnił rolę szefa Mastercard w Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach nordyckich i bałtyckich. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorach płatności i bankowości detalicznej. Zarządzał wprowadzeniem i budował strategie dla sektora płatności, projektował innowacyjne produkty, doradzał przy kreowaniu nowoczesnych systemów kartowych i podmiotów przetwarzających płatności, wspierał rządowe inicjatywy płatnicze, a także miał czynny udział we wdrażaniu dużych programów transformacyjnych w tym obszarze.

Mark posiada tytuł MBA Imperial College Business School oraz licencjat z ekonomii – oba dyplomy uzyskał na Uniwersytecie Londyńskim.