Poznaj speakera - Tadeusz Uhl

Tadeusz Uhl

Tadeusz Uhl

AGH/ Impact

Tadeusz Uhl

AGH/ Impact

BIO

Urodził się w Nowym Sączu w 1956 roku. Maturę zdał w roku 1974 w II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, na kierunku Automatyka ukończył w roku 1980, uzyskując dyplom mgr. inż. z wyróżnieniem. W 1983 roku obronił na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych pracę doktorską. W roku 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1991 roku objął stanowisko profesora AGH, a w 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Spędził 6 lat za granicą, pracując zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach w Holandii, Belgii, Francji, USA i Japonii.

W 1998 roku założył firmę inżynierską Energocontrol, która w ciągu 16 lat działalności została przekształcona w grupę firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa. Grupa składa się z 14 firm, głównie spin-off, które kontynuują prace badawcze prowadzone w AGH. Obecnie firma zatrudnia w Polsce i za granicą kilkuset inżynierów, głównie absolwentów AGH. EC Grupa realizuje projekty dla klientów na całym świecie z zakresu wysokich technologii w branżach: energetycznej, kolejowej, lotniczej oraz maszynowej.

Prof. Tadeusz Uhl jest obecnie kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, gdzie zarządza grupą 22 pracowników naukowych i 50 doktorantów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na mechatronice, dynamice strukturalnej, monitorowaniu i diagnostyce konstrukcji. Jest kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorem ponad 700 publikacji naukowych. Efektem jego prac badawczych jest 41 patentów krajowych i międzynarodowych, których jest autorem i współautorem. Dotychczas był promotorem 42 obronionych prac doktorskich. W latach 2005–2007 był redaktorem naczelnym czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola.

Profesor jest członkiem wielu prestiżowych organizacji oraz instytucji naukowych w kraju i za granicą, zajmując wysokie stanowiska, w tym m.in. jako: Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, członek z wyboru Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Zarządu RBF (Railway Business Forum), członek Komitetu Krajowego IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science), członek Komitetu Technicznego Mechatroniki przy IFToMM.

Warto podkreślić, że Profesor jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej. Działania HLG KET koncentrują się na ustalaniu kierunków rozwoju nowoczesnych gałęzi europejskiej gospodarki w Programie Horyzont 2020.

Otrzymał wiele zaszczytnych wyróżnień: „Krakowianin Roku 2012” w kategorii „Nauka”, „Naukowiec XXI wieku” przyznany przez V Forum Nowej Gospodarki, „Człowiek roku – przyjaciel kolei” 2008 w kategorii „Nauka”, a w 2010 r. został laureatem subsydiów profesorskich w ramach konkursu „Mistrz” przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Profesor jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w zakresie mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia „Mechatronika”, a także inicjatorem współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bilateralnych oraz programów ERASMUS.

Znakomicie sprawdza się jako organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym EWSHM 2008, największej europejskiej konferencji w zakresie monitorowania i diagnostyki konstrukcji.

W czasie studiów uprawiał lekkoatletykę oraz biegi średnie, znajdując się w krajowej czołówce w powyższych dyscyplinach.