Poznaj speakera - Jolanta Bańczerowska

Jolanta Bańczerowska

Jolanta Bańczerowska

Żabka Group

Jolanta Bańczerowska

Żabka Group

BIO

Jolanta Bańczerowska jest Członkinią Zarządu odpowiedzialną za Obszar Strategii Personalnej (CPO).

Jako Chief People Officer, od 2020 roku zarządza zespołem strategii personalnej, odpowiadającym za strategię HR, rozwój kultury firmy oraz kompetencji wszystkich zespołów.

Od 2016 roku pełniła funkcję Dyrektorki Personalnej i zainicjowała rozwój wielu nowych rozwiązań zmieniających funkcjonowanie firmy. Odpowiadała za wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacji od procesów planowania i rozwoju kapitału ludzkiego przez programy ocen i zarządzania efektywnością aż do systemów motywacyjnych.

Kierowała zmianą kultury organizacyjnej na bardziej otwartą i przyjazną pracownikom. Jest odpowiedzialna za wypracowanie misji, wizji i wartości Żabka Polska, które wyróżniają firmę na rynku.

Wcześniejsze ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyła w firmach Mars i Wrigley. Przed dołączeniem do zespołu Żabki pracowała w roli HR Director North Central Europe, gdzie odpowiadała m.in. za wprowadzanie zmiany organizacji oraz integrację Wrigley i Mars w krajach Europy Centralnej.

Absolwentka Informacji Naukowej oraz Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Yale School of Management.